Velkommen til Stiklestadutstillingen 10.06.23
Bjørge Christiansen dømmer harehunder.
Utstillingen er på Stiklestad Camping.
Påmelding på web NKK.
Påmeldingsfrist 20.05.23, utsatt frist 27.05.23.