Aktiviteter

Aktiviteter

Nord Trøndelag Harehundklubb arrangerer gjennom året ulike aktiviteter, se aktivitetsprogram under. Normalt arrangeres det to eksteriørutstillinger, aversjonsdressur mot både sau og reinsdyr, samt jaktprøver. For medlemmer arrangeres det årsmøte og medlemsmøter, og for jaktprøvedommere avholdes det dommermøter for å gjennomgå resultater samt en dommersamling for å friske opp i regler og samkjøre dømminga.

Kurs
Dressurkurs

Det arrangeres dressurkurs og forberedelse til sesongens utstillinger med Per Magne Rønning som instruktør. Oppstart tirsdag 2.mai kl 18:30. Videre kvelder avtales etter første kveld. Betaling kr 300,- på vippsnummer 595876. Alle er velkommen! Etter siste kurskveld blir det medlemsmøte for alle medlemmer og premieutdeling for sesongens jaktprøver.

Tid: 02.05.2023 og fremover
Sted: Høyslogruva, Skogn
Påmelding: Ingen påmelding, bare møt opp

Saue- og reinsdyraversjons kurs

Aversjonsdressur arrangeres i samarbeid med Markabygda hundepensjonat. Dressur mot sau foregår normalt i perioden juni-august, men informasjon om aktuelle kvelder og påmelding kommer fortløpende. Hundepensjonatet tilbyr også aversjon mot rein foregår normalt noe seinere på året på grunn av temperatur, ofte i september/oktober.

Tid: juni-oktober
Sted: Markabygda hundepensjonat
Påmelding: Reidar Kvam, tlf 90108415 eller på messenger.

Blodsporkurs

Ikke planlagt noe foreløpig

Tid:
Sted: –
Påmelding:

Aktivitetsprogram 2022/23

Aktivitet Tid Ansvarlig
Årsmøte 17.mars Styret
Steinkjerutstillingen 23.april Komité
Sosialiseringskurs/dressur April/mai Styret
Stiklestadutstillingen 11.juni Komité
Bufetesting Juni/juli Styret
Dommersamling Aug/sept Styret
Åpen Prøve 10.sept – 23.des
01.jan- 28.feb/ hare
01.jan- 31. mars/ rev
Komité
RR prøve 10.sept- 23. des Komité
DM 05. nov- 06.nov Komité
SP 03.des- 04.des Komité
Dommermøte ÅP
(Sesongen deles på to dommermøter)
Innkalling Komité
Årsmøte Mars 2023 Styret