Jaktprøve

Slik foregår jaktprøver

Det er tre typer jaktprøve. Åpenprøve (ÅP) er en endags prøve for alle raser drivende hunder som sorterer under Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF). Hundefører og dommer finner sammen ut når de skal gjennomføre prøva innafor prøveperioden. Prøveperiodene er fra 10.09. til 23.23 (hare, rev, rådyr og hjort) og en ny periode fra 1.1. til 28.02. (hare) eller 31.03. (rev). NB! støvere kan kun premieres på hare og rev.

Småhundprøve (SP) er en endags prøve for drever og beagle på en forhåndsbestemt dato (evt. flere alternative datoer). Lovlige losdyr er vanligvis hare, rev, rådyr og hjort på høsten og hare og rev på prøver etter nyttår.

Eliteprøve (EP) er en todagers prøve på hare for støvere.

På prøvedagen skal hunden være løs i minimum fem timer, og man kan bruke opp til åtte timer hvis det er behov for det. Hunden slippes og skal forsøke å finne lovlig losdyr, og da starter losen. Den skal prøve å holde losen i gang, med så lite tap som mulig. Dersom hunden oppnår lostidskravet til 1. premie (90 minutter for småhund og 120 minutter for støver) skal hunden kalles inn og kobles. Deretter kan man prøve et nytt slipp i en annen del av terrenget, hvis det er tid til det og behov for at dommeren skal få gjort sin bedømmelse.

Ut fra det hunden presterer gir dommeren poeng på forskjellige egenskaper, som jaktlyst, målbruk i fot og tap, målets hørbarhet, m.m.

Se lenker til aktuell informasjon og terminliste under.

Jaktprøver

Type prøve Tid og sted
Jakt Tid og sted
Jakt Tid og sted
Jakt Tid og sted
Relevante linker

Dommere

Aasland Arne Christian
41224846
Arnechr@live.no

Aasvold Tomas
90730132
t-aasvo@online.no

Almlid Ole Martin
91755412
lineschulze@hotmail.com

Aunli Jan
94030866

Bilstad Guttorm
95290787

Borg Dag Ivar
95076769
diborg@online.no

Bruheim Erling
41405730
erlingbbru@live.no

Christiansen Knut
48138873
knutchr2003@yahoo.no

Christiansen Eivind
99643018
eiv.k.chr@gmail.com

Eriksen Lars Erling
99022541
lars.erling.eriksen@gmail.com

Hafskjold Einar
94816038
karskaug@online.no

Rønnsåsbjørg Stig
99541821
stig.ronsasbjorg@ntebb.no

Haugen Arnt Morten
99356836
arnt.morten.haugen@nortura.no

Hedegart Rune
41200290
runehede@online.no

Hofstad Jon Martin Støver
95039865
jon.matinsh@gmail.com

Jørstad Kjell
92646660
rigmor.jorstad@gmail.com

Knipenberg Frode
97150517
frode.knipenberg@ntebb.no

Løkken Ole Peder
99630709
olepeder56@gmail.com

Leangen Bård Olav
90513232
o-lea@online.no

Myrmo Jan Arve
94131307
janmyrmo@aolnorge.no

Næss Bente Myrslo
99036826
bente.myrslo.naess@gmail.com

Nordhuus Jan Olav Nilsen
91795304
flakkveien15@gmail.com

Rønning Per Magne
91360692
per.magne.ronning@hotmail.com

Tronstad Stig
91302142
stig.tronstad@hint.no

Wanderås Andreas Johansen
97511487
andreasjowa@gmail.com

Wanderås Bård
90037258
bard@kjeldstad.no

Wanderås Martin Johansen
45814727
martinwanderaas@hotmail.com

Wik Joralf
97156917
joralf.wik@gmail.com

Renbjør Trond Reidar
91811234
trond.renbjor@ntebb.no

Revhaug Trond
99295249
aabalm@online.no

Staberg Stein
91341833
stein.staberg@ntebb.no

Støfringshaug Leif
95859957
leif_49@hotmail.com

Svarthe Line Merete
41513910
line_svarthe@hotmail.com