Det startet 25 hunder på vår åpenprøve (ÅP) etter jul sesongen 2022/2023. Dette resulterte i ikke mindre enn 21 1. premier, en 2. premie og tre nuller. Det var uvanlig lite småhunder som startet, kun en beagle, ellers var det kun støvere.

Høyeste poengsum oppnådde hygenhund Tyras til Guttorm Bilstad, som fikk full pott på alle egenskapsmomentene, til sammen 80 poeng, og kun trukket to poeng i lydighet på konkurrqansepoengene. Han hadde 120 minutters los.

 

Premieliste ÅP vinter 2023