Bilder til jubileumsfest


Nord-Trøndelag Harehundklubb fyller 50 år! Det feirer vi med jubileumsmiddag på Finsås den 25. juni. Da inviteres alle medlemmer med partner. Vi har lyst til å lage en presentasjon med gamle og nye bilder av medlemmer og deres hunder, som skal vises i forbindelse med jubileumsmiddagen. Det kan være fra en jakttur, prøve, utstilling eller annet. Det er fint med bilder både av mennesker og hunder. Sjølsagt er det ekstra viktig å få inn bilder fra litt ekstra spesielle anledninger, der for eksempel hunder fra klubben har gjort seg ekstra bemerket. Har man ikke bilde fra sjølve anledningen, så send iallfall bilde av hunden i annen anledning og skriv litt om hundens prestasjoner. Leit i skuffer og skap og PC-ens mange gjemmer! For alle bilder som sendes inn må vi ha en tekst som forteller det som passer av følgende: • Hvem vises på bildet (folk og hund(er)) • Hva er anledningen – si litt om den • Hvor er det • Årstall, gjerne dato • Hva har hunden(e) oppnådd (premier/titler/seire) • Eier – si litt om eier også. Har vedkommende hatt andre gode/kjente hunder? • Fotograf, hvis det er kjent Har du kun bilde i en trykksak eller annen papirversjon, så ta et bilde av det med kamera eller mobilen og gjør det digitalt på den måten. Sørg for å ha godt lys, unngå skygge og ta av glasset, hvis det er i glass og ramme. Bildene legges ved som vedlegg i en epost i originalformat (så «stort» som mulig). Ikke lim det inn i sjølve eposten. Ikke send via messanger el. Skriv infoen om bildet inn i sjølve eposten. Hvis du sender flere bilder i samme epost, så før på hvilken tekst som hører til hvilket bilde (lagernavnet på bildet), slik at vi klarer å koble rett tekst til bildet. Bildene kan sendes til runehede@online.no. Lurer du på noe (mht bildene!)? Ring 41200290. Vi ønsker å arkivere bildene til seinere bruk, og vil også lage et stykke i Harehunden, der noen av bildene vil bli brukt. Fotograf vil da bli oppgitt, så lenge det er oppgitt ved innsendelsen. Hvis du ikke ønsker at vi arkiverer bildene eller bruker dem i Harehunden, så må du opplyse om det. Det er veldig fint hvis du kan fortelle litt om bildet, dem vi ser og situasjonen, når vi viser presentasjonen på jubileumsmiddagen. På forhånd tusen takk! Og så sees vi vel på Finsås 25. juni!?

Skrevet: 10:44 09/04/2022