Info


Medlemsinfo i disse Covid 19 tider. I og med at smittesituasjonen i vårt distrikt varierer nærmes fra uke til uke er styret usikker på hvor vidt det blir mulig og avholde årsmøte som planlagt. Styret samles i løpet av den nærmeste tiden og gjør vedtak på det. Uansett vil styret legge frem en årsberetning og et regnskap med budsjett for 2021. Hvordan vi markere vårt 50 års jubileum er fortsatt uvisst. Planene med en samling nå til våren legges foreløpig på is. Håper alle har hatt en flott jaktsesong

Skrevet: 14:22 02/03/2021