Dispensasjon fra kravet om utstillings premiering


På grunn av usikkerhet omkring at planlagte utstillinger blir gjennomført med bakgrunn i den situasjon vi står med Corona viruset, så har Kennel klubben gitt dispensasjon fra kravet om utstillingspremiering ved start på jaktprøve. Dispensasjonen gjelder for jaktprøve sesongen 2020/2021, eventuell oppnådd premiering vil bli stambokført først når hunden har fått premiering på utstilling ( minimum sufficent ). Nb hunden må fortsatt være minimum 15 mnd på prøve dagen.

Skrevet: 18:32 01/04/2020