Høringsuttalelse ang. ny jakttid på elg


Sendt til alle kommuner i Nord Trøndelag! Viser til forskrift angående endring av jakttid på elg til 23.12. Nord-Trøndelag harehundklubb ser store utfordringer med utvidelse av jakttiden. For våre medlemmer, som i hovedsak jakter hare, rådyr og rev med drivende hunder, vil tilgangen til jakt sannsynligvis bli betydelig redusert. Dette kan dokumenteres gjennom den utvidede jakttiden som har blitt gjennomført de senere år, og de erfaringene vi har gjort med dette. Som klubb, organisert under NKK, har vi allerede visse utfordringer med å avvikle nødvendige jaktprøver. Prøvene er viktige for å sikre en god utvikling innen hundeavlen. Vi mener det kan bli vanskelig å skaffe prøveterreng med en så lang jakttid på elg som det er vedtatt sentralt. Vi vil bemerke i den sammenhengen at de tre norske harehundrasene er utrydningstruet, og har fått et spesielt fokus fra NKK m.fl. Det er i den sammenhengen viktig at vi klarer å arrangere de programfestede jaktprøvene, der vi er helt avhengig av egnede prøveterreng. Ordningen vil føre til unødvendige konflikter og utestenge andre aktører som ønsker å drive småviltjakt og annen rekreasjon. Spesielt utfordrende er rådyrjakt som nå vil ha samme jakttid, og som også vil ha størst utfordring med samjakt, dvs. bruk av samme terreng. På grunnlag av dette anmoder vi kommunene om å begrense jakttiden på elg og tilpasse denne mot det som har vært vanlig de senere år. Vi vil peke på at nødvendig mengde elg i alle år har vært skutt innenfor den jakttida som har vært gjeldene hittil. Det er derfor ikke forvaltningsmessige argumenter for å utvide jakttida. Dette vil føre til en mer effektiv storviltjakt, og vil føre til at andre kan bruke utmark til småviltjakt og annen rekreasjon som tidligere.

Skrevet: 08:44 24/01/2017