Forsinket 50 år's jubileumsfest


jubileumsfest på Finsås, Snåsa. Vi møtes kl 12:00 på lørdag og avslutter med frokost på søndag. Vi inviterer alle medlemmer/æresmedlemmer med følge. Klubben dekker overnatting, festmiddag, dessert med kaffe avec og frokost medlemmer/æresmedlemmer. Vi ser gjerne at du tar med din bedre halvdel, men må dessverre ta kr 1200,- for kost og losji for følge. Program for dagen kommer senere. Bindene påmelding til Line Merete Svarthe med SMS på telefon 415 13 910 eller med e-post på: line_svarthe@hotmail.com innen 10 juni

Skrevet: 14:40 16/04/2022