Årsmøte 2021


Årsmøte 2021 avholdes torsdag 25 mars kl 19:00. Sted: Markabygda hundepensjonat. NB! Årsmøtet vil bli avholdt i tråd med gjeldende covid 19 regler og vi må derfor ha forhåndspåmelding til møtet. Påmelding skjer til trond.renbjor@ntebb.no Vi tar forbehold om avlysing på kort varsel om covid situasjonen gjør det nødvendig. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen. 4. Årsberetning for 2020. Aktivitetsprogram fram til neste årsmøte. 5. Regnskap og revisjonsberetning. Budsjett for 2022. 6. Fastsetting av kontingent for 2022. 7. Valg. Innstilling fra valgkomiteen. 8. Innkomne saker. Ingen NB! Årsmelding utdeles på årsmøte, de som allikevel ønsker å få det tilsendt kan kontakte sekretær.

Skrevet: 19:54 16/03/2021