Dommer samling


Vi har lagt opp til en dommersamling på Snåsa lørdag den 5 september. Heimterrenget til Einar Hafskjold på Sandnes. Vi kjører fra Levanger rundt kl.05.30 og legger opp til samkjøring med færrest mulig biler. Alle som vil bli med og har mulighet gir en tilbakemelding til undertegnede eller Trond Revhaug. Normalt ca 1,5 time kjøring fra levanger. Vi sørger for kaffe og en matbit. Mvh Trond Reidar Renbjør sekretær

Skrevet: 08:55 20/08/2020